DISTO 01, A4 - priestor pre súčasnú kultúru, Bratislava, 14.5.2017

DISTO 02, v rámci festivalu PAF, Olomouc, 7.12.2017

DISTO 03, v rámci festivalu KIOSK, Žilina, 27.7.2017