SK ENG /

 

 

 

DISTO 02, festival PAF, Olomouc, 7.12.2017, repríza 8.12.2017

Program:

 

 

Pavla Sceranková: Vzor, 2017


Umelecké dielo je možné vytvoriť z čohokoľvek. Napríklad z predmetov slúžiacich na kreslenie. Fixáciou takýchto predmetov vzniká tvar, ktorý kryštalicky rastie do podoby objektu pripomínajúceho figurínu - manekýna/ku. Oblečená biela košeľa nezakrýva...skôr vyjavuje povahu samotnej subtílnej konštrukcie...Anna Ročňová: Bez názvu, 2014


Na stéblo trávy

vážka sedá a stéblo

ji sednout nedá.

(Bašó)Jan Boháč: Kuchař, 2013


Postup: Plexisklovú dosku prepaľujeme pri vysokej teplote a spontánne tvarujeme. Ak máme pocit, že nadobúda antropomorfný tvar tavenie náhle ukončíme. Servírujeme samostatne, bez prílohy. Dobrú chuť!Matej Gavula: Sedieť a rásť, 2017


Existujú pozície a juxtapozície. Kým prvý pojem sa vzťahuje k miestu, druhý odkazuje k vzťahu medzi dvoma pozíciami či objektmi. Ten môže byť aluzívny, kontradiktický či analogický. Položenie niečoho k niečomu upriamuje pozornosť na súvislosť. A tá je v tomto prípade prekvapivá...Jan Turner: Dřevo stažené plastovími řemínky, 2017


"Ve dvojici předstírající dialog rodiče s dítětem, nebo někoho mocného s někým méně mocným, se evidentí lež snaží působit ještě důvěryhodněji. Objekty mohou být také považovány za obraz polopravd či lží a jejich překvapivé úspěšnosti." (J.T.)Martin Piaček: Parožie, 2017


"Parožie. Časť tela. Insígnie. Odznaky potencie. Signatúra mužskosti. Trofej.  Nános. Relikt. Relikvia.  Paroh ako ornamentako zbraň. Inštrument sebaobranyZbavenie sa záťaže. Parožie - indexikalita časovosti...ako letokruhy. Čo sa tu považuje za celok? Za originál? Je to ozajstný paroh alebo zliatina? Ako sa našli, ako sa dali dohromady?"

(anotácia vznikla redukciou kurátorského textu Maté Csadu)

 

 

Isabela Grosseová, Jasper Alvaer: Bez názvu, 2017


od: isabela grosseova <isgrosse@gmail.com>

komu: ján Kralovic <krallovic@gmail.com>

dátum: 30. novembra 2017, 21:35

predmet: re: disto 2017, Olomouc


"Dobrý den,

O tom co pohledům diváků vystavit na jevišti ještě nejsme rozhodnuti. Uvažujeme o něčem co má deficit pozornosti. Něco co by mohl intenzivní pohled diváků v hledišti tohoto nedostatku pozornosti zbavit."Petra Herotová: Message, 2017


V anglickom preklade poézie Sv. Terézie z Lisieux zaznieva veta: "When one loves, one does not calculate". Ak zadáme vetu do technologicky prednastaveného systému - Google Translate, aké sú možnosti jeho prekladu? Ako sa mení význam a ktoré zo slov sprostredkúva najlepšie ideovú podstatu vety? Oslabuje sa láska jej opakovaním? Je možná repetícia lásky bez kalkulácie...?

(Dielo vzniklo v spolupráci s typografom Janem Arndtem)